Druki do pobrania

 

Koronawirus - druki do pobrania

   
Oświadczenie o braku mozliwości zainstalowania aplikacji "kwarantanna domowa"  
Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej  
Oświadczenie do pracodawcy o odbyciu izolacji domowej  
Oświadczenie o odbyciu obowiązkowej kwarantanny do złożenia w zakładzie pracy  

 

 

Higiena Komunalna

 

Ekshumacja - wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzenia ekshumacji

 

Zlecenie badania wody

Wniosek o ekshumację  
Oświadczenie dla stron do ekshumacji + pełnomocnictwo  
Oświadczenie dla zarządcy cmentarza  
Oświadczenie do decyzji o ekshumacji dot. zrzeknięcia się prawa do odwołania od decyzji  
     

 

 

Higiena Pracy


Karta zgłoszenia pracodawcy
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej  
Karta narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej  

 

 

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej          
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających Urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
Wniosek o wydanie zaświadczenia - Alkohole  
Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

 

 

Sekcja  Epidemiologii
 
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (ZLK-1)  
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy (ZLK-2)  
Zgłoszenie lub rozpoznanie zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową (ZLK-3)  
Zgłoszenie lub rozpoznanie zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV / chorej na AIDS (ZLK-4)  
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (ZLK-5)  
Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (ZLB-1)  
Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy (ZLB-2)  
Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) (ZLB-3)  
Formularz zgłoszenia NOP po szczepieniu BCG  
Formularz zgłoszenia NOP po szczepieniu innym niż BCG  
Okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55)