Kierownictwo

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przeworsku

 

mgr inż. Ryszard Trelka

 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku

 

mgr Renata Węgrzyn 

 

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

 

mgr Lucyna Zreda 

nr tel. +48 16 648 79 01, +48 16 648 75 95,  wewn. 21

 

Główny Księgowy

 

Wiesława Bełko 

 

Obsługa Prawna 

 

mgr Grzegorz Bytnar