Kierownictwo

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przeworsku

mgr inż. Ryszard Trelka

nr tel. +48 16 648 79 01, +48 16 648 75 95,  wewn. 12

 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku

mgr Renata Węgrzyn

nr tel. +48 16 648 79 01, +48 16 648 75 95,  wewn. 15

 

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

mgr Lucyna Zreda

nr tel. +48 16 648 79 01, +48 16 648 75 95,  wewn. 21

 

Główny Księgowy

Wiesława Bełko

nr tel. +48 16 648 79 01, +48 16 648 75 95,  wewn. 17

 

Obsługa Prawna 

mgr Grzegorz Bytnar

nr tel. +48 16 648 79 01, +48 16 648 75 95,  wewn. 19