Kontakt

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku 

ul. Rynek 1  

37-200 Przeworsk  

woj. podkarpackie  

Polska/Poland

       Nr wewnętrzne telefonów 

        w PSSE w Przeworsku:
 
Sekretariat PSSE w Przeworsku: 0 lub 11
Dyrektor PSSE w Przeworsku: 12
Oświata Zdrowotna: 14
Z-ca Inspektora Sanitarnego: 15
Epidemiologia: 15
Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia: 16
Księgowość  /  Informatyk PSSE: 17
Higiena Komunalna: 18
Obsługa Prawna: 19
Higiena Szkolna: 19
Higiena Pracy: 19
Sanitarny Nadzór Zapobiegawczy: 20
Kierownik Oddziału Laboratoryjnego: 21
Laboratorium Schorzeń Jelitowych: 22
Pokój Przyjęć Prób i Wymazów: 23
Pożywkarnia: 27

 

Tel. :  +48 16 648 75 95, +48 16 648 79 01
Fax:  +48 16 648 79 01

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.05
www: www.psse.przeworsk.pl
 
 

Całodobowy telefon alarmowy

 

501 417 415

  

 

mapa powiatu przeworskiego