Wymagania administracyjne

 

Wymagania administracyjne 

 

Na terenie województwa podkarpackiego Inspekcją kieruje Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, będący równocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Na szczeblu powiatu Inspekcją zarządza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przeworsku, który jest także Dyrektorem Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku (PSSE).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Podkarpacki.