Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów dla termomodernizacji, przebudowy i remontu budynku PSSE w Przeworsku, ul. Rynek 1.


Data utworzenia: 12-03-2018 r.

Data zakończenia publikacji: 20-03-2018 r.

 
Protokół z postępowania o wyborze oferenta na opracowanie inwentaryzacji budynku
i kosztorysu inwestorskiego dla zadania ,,Termomodernizacja, przebudowa i remont budynku PSSE w Przeworsku, Rynek 1".


Data utworzenia: 21-03-2018 r.