Strona główna
System Jakości
Laboratorium
HIV / AIDS
Aktualności PSSE
Fotogaleria
Formularze
Dane teleadresowe
BIP
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku
Strona główna
Stop dopalaczom
Serwis kąpieliskowy
Sytuacja epidemiologiczna Powiatu Przeworskiego za 2014 rok w porównaniu z rokiem 2013
Gorączka krwotoczna Ebola - informacje
Bezpieczne wakacje
Uwaga! Wścieklizna!
Kontakt z nami

Zgodnie z zapisami ustawowymi do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej  należy nadzór nad warunkami:

· higieny środowiska;

· higieny pracy w zakładach pracy;

· higieny w szkołach i  innych placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku;

· zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

· zapobieganie chorobom zakaźnym, zawodowym  i cywilizacyjnym.

Zadania te realizowane są poprzez sprawowanie nadzoru zapobiegawczego  (na etapie uzgodnień dokumentacji i realizacji inwestycji) i bieżącego nadzoru  sanitarnego obejmującego działalność kontrolną oraz laboratoryjną, a także poprzez prowadzenie działalności oświatowej.

   Na terenie Powiatu Przeworskiego Inspekcją kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  będący równocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem I instancji w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

 Organem II instancji (odwoławczym) jest Państwowy Wojewódzki Inspektor  Sanitarny w Rzeszowie (PWIS).

Nadzór merytoryczny nad PSSE w Przeworsku sprawuje PWIS za pośrednictwem  WSSE w Rzeszowie.

 

  Status prawny określają następujące dokumenty :

· Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. Nr 212 z 2011r, poz.1263 z późn. zm.); 

· Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 
Strona głównaSystem JakościLaboratoriumHIV / AIDSAktualności PSSEFotogaleriaFormularzeDane teleadresoweBIP