Strona główna
System Jakości
Laboratorium
HIV / AIDS
Aktualności PSSE
Fotogaleria
Formularze
Dane teleadresowe
BIP
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku
Strona główna
Sytuacja epidemiologiczna Powiatu Przeworskiego za 2014 rok w porównaniu z rokiem 2013
gorączka krwotoczna Ebola - informacje
Bezpieczne wakacje
Uwaga! Wścieklizna!
Kontakt z nami

 

Zgodnie z zapisami ustawowymi do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy nadzór nad warunkami :

 

· higieny środowiska

· higieny pracy w zakładach pracy

· higieny w szkołach i  innych placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku

· zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku

· zapobieganie chorobom zakaźnym, zawodowym  i cywilizacyjnym.

Zadania te realizowane są poprzez sprawowanie nadzoru zapobiegawczego  (na etapie  uzgodnień dokumentacji i realizacji inwestycji) i bieżącego nadzoru  sanitarnego obejmującego działalność kontrolną oraz laboratoryjną, a także poprzez prowadzenie działalności oświatowej.

       Na terenie Powiatu Przeworskiego Inspekcją kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny będący równocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem I instancji 
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

           Organem II instancji (odwoławczym) jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie (PWIS).

 

           Nadzór merytoryczny nad PSSE w Przeworsku sprawuje PWIS za pośrednictwem  WSSE w Rzeszowie.

 

           Status prawny określają następujące dokumenty :

· Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. Nr 212 z 2011r, poz.1263 z późn. zm.); 

 

· Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego;

 

 

 

 
 
Strona głównaSystem JakościLaboratoriumHIV / AIDSAktualności PSSEFotogaleriaFormularzeDane teleadresoweBIP