Ostrzeżenia i informacje

Nasze dzieci i zagrożenia


Polecamy stronę internetową opracowaną przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii www.dopalaczeinfo.pl  i  www.narkomania.gov.pl/portal