BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach projektu "ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV"

Państwowy Zakład Higieny oraz Główny Inspektorat Sanitarny zapraszają  pracowników sektora usług pozamedycznych FRYZJERÓW, KOSMETYCZKI I TATUAŻYSTÓW  na  BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach projektu „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”.

Kliknij: Bezpłatne szkolenia w ramach projektu: „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”

Link: http://szkoleniehcv.pzh.gov.pl


 

Informacja dla rolników

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku  informuje, iż zgodnie z art. 18 ust.2 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L31 z 01.02.2002 r. str. 1 z późn. zm.) - Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz powinny móc zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy, paszę, zwierzę hodowlane lub substancję przeznaczoną do dodania do żywności lub pasz, bądź którą można do nich dodać. W tym celu podmioty te powinny utworzyć systemy i procedury umożliwiające przekazanie takich informacji na żądanie właściwych władz. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku informuje, iż rolnicy  prowadzący  produkcję pierwotną zgodnie z treścią art. 61, art. 63 ust. 2 pkt 12, ust. 3, art. 64 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) – podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną – rozumianą jako produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, obejmującą miedzy innymi: produkcję, uprawy, zbiory produktów roślinnych takich jak zboża, warzywa, owoce, grzyby, oraz zbieranie runa leśnego - zobowiązane są do złożenia w siedzibie właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  Formularze wniosków o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostępne są w biurze PSSE w Przeworsku oraz na naszej stronie www lub w zakładce Druki do pobrania -> Sekcja Żywności i Żywienia.


 

Grypa A/H1N1

Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych:

  • Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie

      ponadto:

  • przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
  • poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż   warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
  • jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem,
  • w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
  • unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi,
  • unikaj masowych zgromadzeń,
  • zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.

Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.